ครูพี่ป๊อป
ตรัยรัตน์ อ.วิคุณประเสริฐ

ผลงาน , ประสบการณ์
  • ใบประกาศเกียรติคุณผลการเรียนดีเด่น จาก​คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศีกษา 2543​ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2542​
  • รางวัล ที่เคยได้รับ

                   -รางวัล Delivered an Outstanding Presentation จาก Particle Technology and   Material Processing Laboratory (PTMP)

                  - รางวัล Poster Presentation ยอดเยี่ยมในการแข่งขันการนำเสนอผลงานใน   โครงงาน senior project ประจำปีการศีกษา 2546 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • สอนพิเศษวิชาเคมี ระดับ มัธยมต้น มัธยมปลาย และมหาวิทยาลัย เป็นเวลากว่า 20 ปี​
  • วิทยากรบรรยายวิชาเคมี ในโครงการติวเข้มโอสถสภา Camp to University 2009 , 2010 ​
  • วิทยากรบรรยายวิชาเคมี โครงการ MOLหนึ่งใจติวให้น้อง Road to University 2011-2014​
  • วิทยากรบรรยายวิชาเคมี ETV “Student Channel ติวเข้ม”​
  • วิทยากรบรรยายวิชาเคมี ในรายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ ของ etvthai


การศึกษา
  •  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสคร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี
             คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย